TT PROFOMACE RS/TS/IS

ROXYCLE TT POMOFACE TS

Specification規格

ROXYCLE TT pofomace TS 場地車

車架 : 1350g

前叉 : 390g

迫緊器 : 15g

前叉碗 : 65g

水壺架 : 24g

含座管 PAT.

六種專業精密尺寸規格 : 47 / 50 / 52 / 54 / 56 / 59 世界最高密尺寸,真正專業幾何.

Details產品內容

ROXYCLE TT POFOMACE  創下最多的全國紀錄! 也是唯一台灣品牌亞洲品牌,我們特殊材料與設計理念在賽場上驗證它是目前表現最為優越超群.

黃亭茵在「2018年亞洲自由車場地錦標賽」

創下亞洲3km女子最快的新紀錄 3'35"546 的成績刷新原 3'36"043

ROXYCLE TT POFOMACE  成為亞洲新的最快話題.

http://www.roxycle.com/admin/news/front/index2.php?id=203

1450g